DAM Born Here - هون انولدت (HEBREW)

  • singles

כאנולדתי

דאם מארחים את עביר אל זינאתי

 

תאמר נפאר:

זוהי עונת ציד, הטרף הוא עוד בית

של יונה המנסה לשרוד תחת שלטון העיט

בוא ננסה משהו אופטימי יותר

הרי כל יום אני מתעורר רואה אלף ואחד שוטר

אולי הם באו לעצור סוחר ­ "הוא פה הוא פה"

או לא, הם באו להרוס את הבית שלו

מה קורה פה, בועת שנאה סובבת את הגטו

למה קשה לו? ומי יענה לו? לאן ואיפה

שאלך תירוצים מקבלים את פניי

עברתי על החוק? לא לא החוק עבר עליי

די די, רבותיי

כאן נולדתי כאן נולדו גם סבותיי

לא תנתקו אותי משורשיי, תבין גם אם

ישלי אמונה במשטר ה­"אם תרצו אין זו הגדה"

עוד לא אישרתם לי לבנות מרפסת לעמוד

עליה ולבטא אותה

פזמון עביר אך זינאתי

مع انه حارتنا خجولة

(ومش لابسة حرير ­ (دام ­ اذا الخوف ضله فينا ساكن

عروس بلا ترحة مستنية

(دورها للتجميل (دام ­ التهجير على بوابنا قادم

الزمن سبقها نسيها املها

عشان هيك) للتفريق صار اسير)

كل طير راح يكسر قفصه

(واخرته, يحلق ويطير (دلم ­ انا هون انولدت وهون راح اضلني ساكن

מחמוד גרירי

כאן בניתי את ביתי וכאן הרסתם את ביתי

? ואם זה לא חוקי ­ מה עם שלך, בן דודי

אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא

בדו­רה­מי או שיימצא במקום שבו הרבה

אנשים עם הבטחות שיהוו את האור שבקצה המנהרה

...אבל זה רק דחפור או עוד רכבת דריסה

לא, לא, בשיר הזה אין צנזורה

.יש ביוב, מסילה, קרא לזה ארכיטקטורה

ותוסיף לזה פלפל בצבע לבן

ומה שיתעטש ממנו הוא אקדח שנטען

­וכל הדברים שאמרתי רק נהיה להם קול ו

­יש ת'אנשים שעומדים בתור ש

,יש להם סיבוך בחיוך וחיוך בסיבוך וכל עוד הסיבוך בנו

,תדע שזה חבל סבוך מדי

זו לא גזענות, זו ציונות

די זו לא בורותת זו רק התחפרות בבורות

פזמון עביר אך זינאתי

مع انه حارتنا خجولة

(ومش لابسة حرير ­ (دام ­ اذا الخوف ضله فينا ساكن

عروس بلا ترحة مستنية

(دورها للتجميل (دام ­ التهجير على بوابنا قادم

الزمن سبقها نسيها املها

عشان هيك) للتفريق صار اسير)

كل طير راح يكسر قفصه

(واخرته, يحلق ويطير (دلم ­ انا هون انولدت وهون راح اضلني ساكن

פזמון שני (עביר אל זינאתי)

عينينا تشوف اطفالنا تدور على

مستقبل اللي حدوده تكون السما

شعار اللي من غبار العدم انمحى

بس لسا النور ما طفى

סוהל נפאר

בית הרוס ובגינה שמונה מסילות

וביום עוברות לפחות מאתיים רכבות.

שאמור להיות בין הבית למסילה.

אך זה נמצא בן שניר לבין ניר צבי,

וטענת המשטרה שהכל שם לא חוקי...

מה עם השכונות החוקיות שיש בהן:

מאחורי החורבה, גדר הפרדה

לזה אין תירוץ, פשוט העירייה לערבים לא דאגה...

קופת חולים – מוקפת בביוב.

גן ילדים – מוקף בביוב,

...כי לממשלה יש משאלה:

מקסימום יהודים על מקסימום אדמה,

מינימום ערבים על מינימום אדמה.

הבית הזה לא קיבל אישור כחוק

ולא תצליחו למחוק.